Nhóm 1: Bạn quá khổ với việc quản lý công ty của mình?

Bạn quá khổ khi quản lý công ty của mình

Bạn quá khổ với công việc quản lý và điều hành doanh nghiệp của mình. Bạn thường xuyên không giải quyết hết công việc hàng ngày, không có thời gian dành cho gia đình, bạn hay bị stress và kết quả kinh doanh phụ thuộc hết vào bạn.

Việc họp và email quá mất thời gian
Việc họp và email quá mất thời gian.

 

Nhân viên thường xuyên quên việc và trể tiến độ.
Nhân viên thường xuyên quên việc và trể tiến độ.

 

Công việc chồng chéo và không kiểm soát được.
Công việc chồng chéo và không kiểm soát được.

Noi-kho-cua-quan-ly

Nhân viên thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm và thường xuyên nghỉ việc.
Nhân viên thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm và thường xuyên nghỉ việc.

 

Liên lạc nội bộ kém và phân quyền công việc chưa rõ ràng.
Liên lạc nội bộ kém và phân quyền công việc chưa rõ ràng.

 

Bạn không thể rời văn phòng hoặc yên tâm khi đi công tác.
Bạn không thể rời văn phòng hoặc yên tâm khi đi công tác.

Bạn không có thời gian cho gia đình và thường xuyên bị stress nặng !!!

Có bạn thì ổn, không có bạn là phát sinh vấn đề, lãi lỗ hoàn toàn là do bạn !
Có bạn thì tạm ổn, không có bạn là phát sinh vấn đề, lãi lỗ hoàn toàn là do bạn !

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*